Support@teriteh.com

 درخواست شما توسط تیم پزشکی تریته بررسی میشود، بهترین و مناسب ترین روش درمان برای شما انتخاب شده و طی سه روز کاری به شما ارائه میشود. کارشناسان ما طی این سه روز با شما در ارتباط هستند و نظرات و خواسته های شما را بررسی میکنند تا در نهایت بهترین شرایط برای شما مهیا گردد.

آدرس: شیراز، آرین، کلینیک تریته.

      989355777555+
   989364431535+

 Support@teriteh.com

   فرم ارتبــاط با ما
نام :
 
ایمیل :
 
شماره همراه :
پیام :